Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn xác định kê khai thuế GTGT theo tháng, quý

Hướng dẫn xác định kê khai thuế GTGT theo tháng, quý

Trong kỳ kê khai thuế tháng 10/2014 và Quý 4/2014, người nộp thuế cần lưu ý một số nội dụng về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng, quý như sau:

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

  • Trường hợp người nộp thuế mới thành lập năm 2014 thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
  • Trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2013 từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014 đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  • Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo theo Mẫu số 07/GTGT theo Thông tư số151/2014/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 20/11/2014.
  • Trường hợp người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo quý theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã có văn bản đề nghị nộp tờ khai theo tháng, nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục nộp tờ khai theo tháng thì doanh nghiệp không phải nộp lại văn bản đề nghị nộp tờ khai theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  • Trường hợp người nộp thuế đã áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Có nội dụng nào chưa rõ xin vui lòng liên hệ với Công ty Khanh Dũng để được tư vấn.