Monthly Archives: November 2014

Hướng dẫn xác định kê khai thuế GTGT theo tháng, quý

Trong kỳ kê khai thuế tháng 10/2014 và Quý 4/2014, người nộp thuế cần lưu ý một số nội dụng về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng, quý như sau: Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp […]

Continue Reading...